EV KODANIKU ÕIGUSED

Igaühel on õigus elule. Seda õigust kaitseb seadus. Meelevaldselt ei tohi kelleltki elu võtta. (EV Põhiseadus § 16)

Eesti kodaniku kohus on olla ustav põhiseaduslikule korrale ning kaitsta Eesti iseseisvust. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldsele muutmisele omaalgatuslikku vastupanu. (EV Põhiseadus § 54)

MEREKAITSELIIT

Kaitsmaks EV kodanike õigusi, ühendab Merekaitseliit regionaalseid merekaitseorganisatsioone. Erandkorras võib Merekaitseliidu liikmeks olla ka üksikisik.

MEREKAITSELIITLANE

Merekaitseliitu või selle allorganisatsiooni kuuluv inimene.

MEREKAITSELIITLASE VÄLJAÕPE

Merekaitseliit toetab ja koordineerib merekaitseliitlaste väljaõpet.